De indeling van Portugal in regio's en districten

Kaart met de districten van Portugal

7 Regio's

Het vaste land van Portugal bestaat uit vijf regio's. Daarnaast vormen de eilandengroepen Madeira en de Azoren in de Atlantische Oceaan elk een zelfstandige regio.
Deze indeling in totaal 7 regio's is volgens de NUTS-indeling. De afkorting NUTS staat voor Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Dit is een zgn. geo-code die is bedoeld voor statistische doeleinden. De regio's vormen geen bestuurlijke eenheden.

18 Districten

Portugal kent ook een indeling in 18 districten, zoals op de kaart hierboven is te zien. De districten zijn weer onderverdeeld in gemeenten (municipios of concelhos). Onder de gemeenten vallen weer de besturen van de dorpen (freguesias).